Bc. Zuzana Blahutová

Diplomová práce

Občanská společnost a její možnosti v arabském světě

Civil society and its existence in an Arab world
Anotace:
Tato práce si klade za cíl určit možnosti občanské společnosti v arabském světě. Zabývá se jejich strukturálními a kulturními podmínkami, znaky a funkcemi. Občanská společnost nemá jednu jasnou definici ani koncept. Obojí se v čase rozvíjelo a měnilo a dnes existuje mnoho variant. Možnosti občanské společnosti v arabských státech je nejvíce nakloněn postmodernistický pohled, který umožňuje zahrnout …více
Abstract:
This work aims to find out the possibilities of civil society in the Arab world. It concerns with their structural and cultural groundwork, attributes and functions. Civil society has no clear definition and concept. Both develop and change in time and currently many variants of them exist. For the possibility of civil society in the Arab states is the most friendly the wide postmodernist point of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií