Alžběta Homolová

Bakalářská práce

Sanace sesuvu svahu železničního tělesa v obci Frýdlant

Anotace:
Tato práce se zabývá sanací svahu pro budoucí obnovení provozu úzkorozchodné dráhy. Součástí práce je popis stávajícího stavu, zaměření sesuvu, stabilitou svahů a zásadami navrhování dle EC 7-1 a metodami sanací svahů. Další částí je praktická část, která se zabývá posouzením variant sanací v softwaru GEO5 a ekonomickým zhodnocení. Na závěr jsou vypracované výkresy pomocí programu AutoCAD Civil 3D …více
Abstract:
This thesis deals with a slope reconstruction for the following restoration of operation of a narrow-gauge railway track. The part of this work is a description of the current condition, a slip (slide) orientation, the stability of slopes and principles of projecting according to EC 7-1 and methods of the reconstruction of slopes. Additionally, there is a practical part, which focuses on assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Homolová, Alžběta. Sanace sesuvu svahu železničního tělesa v obci Frýdlant. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera