Bc. Klára Jeřábková

Bakalářská práce

Zdravotní aspekty lezeckého sportu

Health Aspects of Climbing
Anotace:
Jelikož informovanost lezců o možných zdravotních potížích je téměř nulová, a literatury na toto téma je v českém jazyce jen velmi málo, klade si tato bakalářská práce za cíl komplexní shrnutí dostupných informací o pozitivních, ale zejména negativních aspektech tohoto stále oblíbenějšího sportu. Po přečtení této práce mohou nejen začínající lezci velmi lehce předcházet zranění a syndromům z přetížení …více
Abstract:
Climbers awareness of possible health problems is almost zero. As we have only very few literature on this topic in Czech language, this bachelor thesis aims comprehensive summary of available information of the positive, but especially the negative aspects of this increasingly popular sport. I hope that not only beginners climbers can easily prevent injuries and overuse syndromes after reading this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Taťána Straková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Došla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií