Ing. Roman Olejník

Diplomová práce

Syntéza a vlastnosti chirálních amidů 1\kur{H}-imidazol-4(5)-karboxylové kyseliny

Synthesis and properties of chiral amides of 1H-imidazol-4(5)-carboxylic acid
Anotace:
Tato práce se zabývá syntézou a vlastnostmi šesti chirálních amidů 1\kur{H}-imidazol-4(5)-karboxylové kyseliny a opticky aktivních aminů. Připravené amidy byly charakterizovány standardními metodami, zejména hmotnostní spektroskopií, \hindex{1}H NMR spektroskopií a elementární analýzou. U třech připravených enantiomerů byly určeny konstanty stability s měďnatým iontem.
Abstract:
The work focuses synthesis and properties of six chiral amides of 1\kur{H}-imidazole-4(5)carboxylic acid and chiral amines. Synthetized amides were characterized by \hindex{1}H NMR spectroscopy, mass spectroscopy and elemental analysis. For three synthesized ligands were determined stability constants with cupric ion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Olejník, Roman. Syntéza a vlastnosti chirálních amidů 1\kur{H}-imidazol-4(5)-karboxylové kyseliny. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Organická chemie