Bc. Daniela Olivová

Diplomová práce

Význam interakce mezi proteiny Mus81 a Srs2 při opravě dvouřetězcových zlomů v DNA

Role of Mus81-Srs2 protein interaction in the repair of DNA double-strand breaks
Anotace:
Genetická informace buněk uložená v DNA je prakticky neustále poškozována působením nejrůznějších vnějších i vnitřních faktorů. Závažné poškození představují dvouřetězcové zlomy, které vznikají po působení některých chemických látek, ionizujícího záření nebo při replikaci poškozené DNA. Klíčovým procesem pro opravu dvouřetězcových zlomů je homologní rekombinace. Oprava rekombinací je enzymaticky náročný …více
Abstract:
The genome is constantly threatened by various damaging agents and maintainig its integrity is crucial in all organisms. Among other lesions DNA double-strand breaks are critical for cell survival. Double-strand breaks are caused by a vast number of both endogenous and exogenous agents including genotoxic chemicals or ionizing radiation, as well as through replication of a damaged template DNA. Homologous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta