Bc. Daniela Olivová

Master's thesis

Význam interakce mezi proteiny Mus81 a Srs2 při opravě dvouřetězcových zlomů v DNA

Role of Mus81-Srs2 protein interaction in the repair of DNA double-strand breaks
Abstract:
Genetická informace buněk uložená v DNA je prakticky neustále poškozována působením nejrůznějších vnějších i vnitřních faktorů. Závažné poškození představují dvouřetězcové zlomy, které vznikají po působení některých chemických látek, ionizujícího záření nebo při replikaci poškozené DNA. Klíčovým procesem pro opravu dvouřetězcových zlomů je homologní rekombinace. Oprava rekombinací je enzymaticky náročný …more
Abstract:
The genome is constantly threatened by various damaging agents and maintainig its integrity is crucial in all organisms. Among other lesions DNA double-strand breaks are critical for cell survival. Double-strand breaks are caused by a vast number of both endogenous and exogenous agents including genotoxic chemicals or ionizing radiation, as well as through replication of a damaged template DNA. Homologous …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta