Bc. Eliška Tomečková

Bakalářská práce

Logopedická intervence v lázeňském prostředí

Speech Therapy Intervention at a Health Resort
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje popisu průběhu logopedické intervence v rámci ucelené rehabilitace v lázních. Zaměřuje se na logopedickou intervenci osob s následky narušení komunikační řeči v důsledku cévní mozkové příhody. Jako následek cévní mozkové příhody se v rovině komunikační schopnosti projevuje afázie a dysartrie. V práci je pozornost zaměřena také na úlohu klinického logopeda v lázních, na jeho …více
Abstract:
The bachelor‘s thesis deals with a description of the course of the speech therapy intervention within a komprehensive rehabilitation at a health resort. The work focuses on speech therapy intervention of people with communicative diability after stroke. One of the results of a stroke are aphasia and disarthria which manifest themselves in the area of speech ability. This work also focuses on the role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta