Theses 

Informativní, formativní a estetické funkce encyklopedií pro předškolní věk – Romana ČAPOUNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Romana ČAPOUNOVÁ

Bakalářská práce

Informativní, formativní a estetické funkce encyklopedií pro předškolní věk

Informative, formative and aesthetic functions of encyclopedias for preschool age

Anotace: Bakalářská práce se zaměří na funkce encyklopedických publikací pro děti předškolního věku. Ve stručně popsané současné knižní produkci pro předškoláky nastíním situaci populárně naučné literatury a dětských encyklopedií. Po identifikaci určujících trendů, přistoupím k analýze základních funkcí literárního díla obsažených ve vybraných encyklopediích. Cílem takto koncipované práce je ukázat na možnosti této ( dnes velmi populární) literatury rozvíjet osobnost dítěte po stránce rozumové, citové i volní. Součástí práce bude aplikace zjištěných poznatků na podmínky mateřské školy.

Abstract: This thesis focuses on the function of encyclopaedic books for preschool children. Briefly described in the current book production for preschoolers outline the situation of literature and nonfiction children's encyclopedias. After identification of the defining trends, we proceed to analyze the basic features of the literary works contained in the selected encyclopedias. The aim of this work is designed to show the possibilities of this (very popular) literature to develop a child's personality in terms of intellectual, emotional and volitional. Work includes the application will be identified in terms of knowledge kindergarten.

Klíčová slova: předškolní věk, funkce, informativní, formativní, estetické, encyklopedie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ČAPOUNOVÁ, Romana. Informativní, formativní a estetické funkce encyklopedií pro předškolní věk. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz