Tereza Šedová

Bakalářská práce

Návykové látky v těhotenství

Addictive subtances in pregnancy
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována návykovým látkám v těhotenství. Teoretická část se věnuje těhotenství a prenatální péči, dále drogové závislosti, jednotlivým skupinám návykových látek a popisu jejich vlivu na průběh těhotenství, plod a novorozence. Zaměřuje se na důsledky užívání návykových látek v těhotenství a populaci drogově závislých těhotných žen, dále definuje specifika prenatální péče žen …více
Abstract:
This thesis deals with drug abuse during pregnancy. The theoretical part discusses pregnancy and prenatal care, drug addiction, particular groups of addictive substances and describes their influence on the process of pregnancy, foetus and neonate. It focuses on consequences of drug usage in pregnancy and population of drug addict pregnant women. Further, it defines particularities of prenatal care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Faltová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šedová, Tereza. Návykové látky v těhotenství. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií