Bc. Iveta Velechovská

Bakalářská práce

Program volnočasových aktivit pro zájmový kroužek se zaměřením na dopravní výchovu

Program of leisure activities for hobby group with a focus on the traffic education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dopravní výchovou a možností jejího promítnutí do zájmových činností. Jejím cílem je analyzovat nabídku programů zaměřených na dopravní výchovu v Libereckém kraji a navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit program volnočasových aktivit pro zájmový kroužek zaměřený na dopravní výchovu. Dělí se na dva základní celky. Teoretická část popisuje východiska pro zájmovou činnost, seznamuje …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with traffic education and possibilities for its projection into extracurricular activities. Its goal is to analyse the range of programmes focused on the traffic education in Liberec and to propose, implement and evaluate a program of recreational activities for extracurricular group focused on traffic education. It is divided into two basic units. The theoretical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Hrdina

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Velechovská, Iveta. Program volnočasových aktivit pro zájmový kroužek se zaměřením na dopravní výchovu. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času