Anežka DOMANSKÁ

Diplomová práce

Genderová role u adolescentů a dospělé populace

The Gender Roles By The Adolescents And Adult Population
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou genderových rolí u adolescentu a dospelé populace. V první kapitole pojednávám o teoretickém vymezení základních pojmu a rozdílu mezi nimi. Zde jsem zaradila termíny gender (rod), pohlaví (sex), femininita, maskulinita, androgynie, sociální a genderovou roli, identitu a genderovou identitu. Další kapitola je venována charakteristice psychosociálního vývoje …více
Abstract:
In my dissertation I am concerned on the problematic of gender role by adolescent and adult population. In the fist charter I am writting about theoretic verbs and abou their diferences. There are gender, sex, feminity, maskulinity, androgyn, social and gender role, identity and gender identity. Other charter is about characteristic of the psychosocial develepment by adolescents and adult. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOMANSKÁ, Anežka. Genderová role u adolescentů a dospělé populace. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta