Mgr. Dominika Dema

Diplomová práce

Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele

Contract for work under construction from the contractor s point of view.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o právní úpravě smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a právní povahy zvolených ustanovení smlouvy o dílo ve výstavbě, přičemž se autorka snaží zaměřit na poznatky aplikované pro zhotovitele. Okrajově se práce zabývá právní úpravou smluvních podmínek FIDIC ve vzorech Red Book a Yellow Book. Diplomová práce je rozdělena na obecnou část a aplikační (zvláštní …více
Abstract:
The diploma thesis deals on the legal regulation of the work contract, according to law Act No. 89/2012, The Civil Code and a legal nature selected provisions of the contract for work under construction. The author tries to focus on knowledge applied to contractors. The Thesis deals marginally legislation of contractual conditions FIDIC in pattern Red Book and Yellow Book. The diploma thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní