Bc. Monika Špinlerová

Diplomová práce

Bioelektrická impedanční analýza v praxi nutriční ambulance

Bioelectrical impedance analysis in nutrition clinics
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem využití bioelektrické impedanční pro diagnostiku podvýživy v nutriční ambulanci u onkologických pacientů, kteří tvoří významnou část pacientů sledovaných v nutričních ambulancích. Práce zahrnuje všeobecný popis metody BIA a jejího praktického využití. Zabývá se také porovnáním metody s dalšími referenčními metodami. Praktická část je postavena na souboru dat získaných …více
Abstract:
This thesis deals with the use of Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) in nutrition clinics to diagnose malnutrition especially for cancer patients who represent the major group of patients monitored in nutrition clinics. The thesis includes a general description of the BIA method and its practical applications. It also compares this method with other reference methods. The practical part is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
  • Oponent: MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta