Bc. Petra Kachyňová

Bakalářská práce

Drogová kriminalita, její trestání a alternativní řešení

Drug Related Criminality, its Punishments and Alternative Solutions
Anotace:
Bakalářská práce má poukázat na trestání drogové kriminality a možnosti využití alternativních řešení tohoto problému. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, týkající se drog a drogové kriminality. Praktická část se zabývá popisem alternativních řešení drogové problematiky. Jde o popis alternativ uvnitř systému trestního práva …více
Abstract:
The bachelor thesis should point out the punishment of drug-related criminality and the possibility of alternative solutions to this problem. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical. The theoretical part explains the basic concepts related to drugs and drug-related criminality. The practical part describes the alternative drug issue. It is a description of alternatives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta