Daniela Nováková

Bachelor's thesis

Kontrola vo verejnom obstarávaní

Control in public procuremen
Abstract:
NOVÁKOVÁ , Daniela: Checking in public procurement. [Bachelor thesis]. College of Banking in Prague, foreign university Liptovksý Mikuláš . Department of Economics, pricing, social sciences . Supervisor: doc. JUDr. Juraj Špirko , CSc. Year of Completion: 2015. Number of pages : 55 The subject of this thesis is the control of public procurement . The work consists of six chapters , which are further …viac
Abstract:
NOVÁKOVÁ, Daniela: Kontrola vo verejnom obstarávaní. [Bakalárska práca]. Bankovní inštitút vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Liptovský Mikuláš. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied. Vedúci práce: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 55 Predmetom tejto bakalárskej prace je kontrola vo verejnom obstarávaní. Práca pozostáva zo šiestich kapitol, ktoré sa …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.
  • Oponent: JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK