Theses 

Průzkum a evaluace firemní kultury ve společnosti SPX Flow Technology s.r.o. – Ing. Hana Mazánková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem

Ing. Hana Mazánková, DiS.

Bakalářská práce

Průzkum a evaluace firemní kultury ve společnosti SPX Flow Technology s.r.o.

Exploration and evaluation of corporate culture in SPX Flow Technology, Ltd.

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku firemní kultury v mezinárodní společnosti SPX Flow Technology s.r.o. První část se zabývá teoretickými východisky, konkrétně se jedná o vymezení pojmu firemní kultura, vize, mise, sdílené hodnoty a dotazníkové šetření. Druhá praktická část je zaměřena na charakteristiku společnosti SPX Flow Technology s.r.o. a analýzu současného stavu firemní kultury ve společnosti prostřednictvím dotazníkového průzkumu. Po vyhodnocení dotazníku následují návrhy a doporučení, které vedou k dalšímu rozvoji společnosti.

Abstract: This bachelor's thesis focuses on the dilemma regarding corporate culture at the multinational company SPX Flow Technology Ltd. The first section concerns theoretical resources, specifically focused on defining the concept of corporate culture, vision, mission, values, and a survey of company opinion. The second (practical) part focuses on the characteristics of SPX Flow Technology Ltd, as well as an analysis of the current state of the corporate culture based on a questionnaire survey. Following an evaluation of the questionnaire, suggestions and recommendations will be offered which lead to further company development.

Klíčová slova: Firemní kultura, podniková kultura, vize, mise, hodnoty, dotazník, corporate culture, vision, mission, values, questionnaire

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Renata Šťastná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 12:53, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz