Bc. Roman Dohnal

Diplomová práce

Použití nástrojů Six Sigma k optimalizaci procesu vývoje software

Using of Six Sigma tools for the software development process optimization
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit návrh na optimalizaci procesu vývoje software. Výchozím bodem pro tuto práci bude analýza současného stavu procesu podle dat, získaných během reálného vývoje. V této práci bude kladen důraz na použití nástrojů metodiky Six Sigma.
Abstract:
This thesis is intended to create the proposal for the software development process optimization. Detailed analysis of the current process will be performed on the real development data and a results of this analysis will be used as a starting point for this work. This thesis will be created with regards to using Six Sigma tools whenever possible.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martin Hlaváček
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní