Andrea Bartáková Vlachová

Disertační práce

K interpretaci skladeb J. S. Bacha na moderní klavír

n the interpretation of J. S. Bach´s compositions on the modern piano

Anotace:
Tato práce řeší způsob interpretace skladeb J. S. Bacha na moderní klavír. Je zaměřena zvláště na interpretaci díla Dobře temperovaný klavír. Charakterizuje některá specifika hudby baroka, pojednává o základních prostřecích barokní interpretace (artikulaci, ornamentice, dynamice, rytmu, metrorytmu a tempu) a následně je aplikuje na možnosti moderního klavíru, zvláště při interpretaci Dobře temperovaného …více
Abstract:
The present work addresses ways of interpreting J. S. Bach´s compositions on the modern piano. It focuses especially on the interpretation of The Well-Tempered Clavie. It characterizes some specific aspects of Baroque music, deals with the main Baroque means of interpretation (articulation, ornaments, dynamics, rhythm, meter rhythm, and tempo), and, subsequently, it applies them to the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2006
  • Vedoucí: Jan Vičar
  • Oponent: Ivana Bažantová, Barbara Willi

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební fakulta AMU

Doktorský studijní program / obor:
Hudebního umění / Hudební teorie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.