Andrea Bartáková Vlachová

Doctoral thesis

K interpretaci skladeb J. S. Bacha na moderní klavír

n the interpretation of J. S. Bach´s compositions on the modern piano

Abstract:
Tato práce řeší způsob interpretace skladeb J. S. Bacha na moderní klavír. Je zaměřena zvláště na interpretaci díla Dobře temperovaný klavír. Charakterizuje některá specifika hudby baroka, pojednává o základních prostřecích barokní interpretace (artikulaci, ornamentice, dynamice, rytmu, metrorytmu a tempu) a následně je aplikuje na možnosti moderního klavíru, zvláště při interpretaci Dobře temperovaného …more
Abstract:
The present work addresses ways of interpreting J. S. Bach´s compositions on the modern piano. It focuses especially on the interpretation of The Well-Tempered Clavie. It characterizes some specific aspects of Baroque music, deals with the main Baroque means of interpretation (articulation, ornaments, dynamics, rhythm, meter rhythm, and tempo), and, subsequently, it applies them to the possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2006
  • Supervisor: Jan Vičar
  • Reader: Ivana Bažantová, Barbara Willi

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební fakulta AMU

Doctoral programme / field:
Hudebního umění / Hudební teorie

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.