Bc. Petr Vošta

Diplomová práce

Programové vybavení pro pokročilou analýzu sběrnic CAN a FlexRay

CAN bus and FlexRay advanced analysis framework
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pokročilou analýzou sběrnic CAN a FlexRay. Začíná popi-sem obou sběrnic CAN a FlexRay a vývojovým kitem Freescale S12XF. Dále se zabývá po-pisem osciloskopů ze série Agilent 9000, GW Instek 2000A a Lecroy Wavesurfer 400 s ohledem na využití pro měření a následnou analýzu sběrnic CAN a FlexRay. V diplomové práci jsou také popsané jednotlivé funkce pro pokročilou analýzu sběrnic …více
Abstract:
This diploma thesis deals with advanced analysis of CAN bus and FlexRay bus. CAN bus and FlexRay bus using Freescale S12XF development board is described. Further de-veloped software processing the data from oscilloscope Agilent 9000 series, GW Instek 2000A series and Lecroy Wavesurfer 400 introduced and described as well, especially with regards to its use for measurements and analysis of the CAN …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Pfeifer, Ph.D., MSc, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vošta, Petr. Programové vybavení pro pokročilou analýzu sběrnic CAN a FlexRay. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Mechatronika