Bc. Martina Nováková

Diplomová práce

Woolf’s Orlando: Immortality through Nietzsche’s ‘Overman’

Woolf’s Orlando: Immortality through Nietzsche’s ‘Overman’
Anotace:
Základem mé diplomové práce je myšlenka, že literární postava Orlanda Virginie Woolfové je nesmrtelná proto, že má vlastnosti, které Friedrich Nietzsche, v jeho knize „Tak pravil Zarathustra,“ připisuje „nadčlověkovi,“ jehož považuje za nový stupeň člověka. Tyto nadčlověčí vlastnosti jsou rozebrány v pěti kapitolách, z nichž první vysvětluje klíčovou myšlenku, že nadčlověk je bůh, a že být nadčlověkem …více
Abstract:
In my thesis I focus on Virginia Woolf’s character Orlando and his/her immortality, which in this thesis is understood as a result of Orlando’s qualities that Friedrich Nietzsche in his Thus Spoke Zarathustra ascribes to the new stage of a human - ‘an overman.’ These overmanly qualities are discussed in five chapters, first of which explains the key thought that an overman is also a god and that to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: Bonita Rhoads

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.