Bc. Petr Vomáčko

Master's thesis

Vyvoj moderní webové aplikace na macOS

Vývoj moderní webové aplikace na macOS
Abstract:
Tato práce se zabyvá tvorbou moderní webové aplikace na macOS. Jejím primárním cílem je seznámit čtenáře s možnostmi moderního vyvoje webovych aplikací na moderním OS. Práce popisuje všechny používané moderní nástroje a techniky, na které se v běžném studiu nedá narazit. V práci nejsou použity žádné frameworky, ale pouze vychozí schopnosti jednotlivych jazyků v jejich aktuálních verzích.
Abstract:
This thesis deals with development of a modern web application on macOS platform. Its primary goal is to familiarize reader with the possibilities of modern development of web applications on the modern operating system. Thesis describes all the used tools and techniques that can't be found in the usual lectures. No frameworks are used in the work, only the default language options in their current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2017
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vomáčko, Petr. Vyvoj moderní webové aplikace na macOS. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.