Bc. Petr Vomáčko

Master's thesis

Vyvoj moderní webové aplikace na macOS

Vývoj moderní webové aplikace na macOS
Anotácia:
Tato práce se zabyvá tvorbou moderní webové aplikace na macOS. Jejím primárním cílem je seznámit čtenáře s možnostmi moderního vyvoje webovych aplikací na moderním OS. Práce popisuje všechny používané moderní nástroje a techniky, na které se v běžném studiu nedá narazit. V práci nejsou použity žádné frameworky, ale pouze vychozí schopnosti jednotlivych jazyků v jejich aktuálních verzích.
Abstract:
This thesis deals with development of a modern web application on macOS platform. Its primary goal is to familiarize reader with the possibilities of modern development of web applications on the modern operating system. Thesis describes all the used tools and techniques that can't be found in the usual lectures. No frameworks are used in the work, only the default language options in their current …viac
 

Kľúčové slová

JavaScript PHP Sass Gulp Webpack macOS
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2017
  • Vedúci: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vomáčko, Petr. Vyvoj moderní webové aplikace na macOS. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / odbor:
Information Technology / Information Technology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.