Theses 

Prokop Chocholoušek a jeho slovanský jih – Lenka NĚMCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura - Historie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Lenka NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Prokop Chocholoušek a jeho slovanský jih

Prokop Chocholoušek and his Slavic south

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá českým spisovatelem Prokopem Chocholouškem a jeho třídílným cyklem Jih. V první kapitole přibližuji životní osudy autora, jenž se značně podílel na kulturním i revolučním životě v českých zemích první poloviny 19. století. Dalším tématem, kterému se věnuji, jsou kontakty a vztahy české společnosti s jihoslovanskými vzdělanci. Balkánské země obývané Jihoslovany se již od začátku 19. století snažily vymanit z osmanské nadvlády a bojovaly za svou nezávislost. Tyto snahy jsem také vylíčila a popsala. V další kapitole se zabývám Chocholouškovou trilogií. Zajímám se o to, z jakých důvodů si Chocholoušek tuto tematiku a oblast vybral, a jaký účel sledoval. Také popisuji jeho hlavní hrdiny, což jsou jihoslovanští junáci a hajduci, kteří v cyklu představují nezdolné a příkladné bojovníky za nezávislost a svobodu. Zaujala mě i role a postavení žen, které z velké části zasahují do průběhu dění povídek.

Abstract: The text of the abstract. This thesis deals with czech writer Prokop Chocholoušek and his three-part cycle South. In first chapter I described the life stories of the author , who contributed to cultural and revolutionary life in the Czech lands the first half of the 19th century. Another issues are the contacts and relationships Czech company with south Slavic scholars. The Balkan country is inhabited by South Slavs and they tried to break free from Ottoman rule and fought for their independence almost all 19th century. These efforts I have described and portrayed. The next chapter deals with Chocholoušková trilogy. I'm interested in the reasons for the Chocholoušek this topic, and the area chosen, and what the purpose of watching. Also I described the main characters, who are invincible and exemplary fighters for independence and freedom. I was intrigued by the role and status of women, who very intervened of events in stories.

Klíčová slova: Prokop Chocholoušek, cyklus Jih, Balkán, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Bulharsko, osmanská říše, svoboda, nezávislost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013
  • Zveřejnit od: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26666 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Lenka. Prokop Chocholoušek a jeho slovanský jih. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:31, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz