Bc. Ladislav Chudoba

Diplomová práce

Nebezpečí působící na děti na síti Internet a jeho následná identifikace a eliminace za strany rodičů

Internet dangers to children and its identification and elimination by parents
Anotace:
Diplomová práce „Nebezpečí působící na děti na síti Internet a jeho následná identifikace a eliminace ze strany rodičů“ pojednává o problematice nebezpečí, která ohrožují děti při práci s celosvětovou počítačovou sítí Internet, respektive o schopnosti rodičů identifikovat a eliminovat tato nebezpečí. Internet a moderní komunikační technologie se bouřlivě rozvíjejí a vedle svých nesporných výhod, jako …více
Abstract:
Diploma thesis "Risk applied to children on the Internet and its subsequent identification and elimination of the parents" deals with is about the dangers that threaten children when working with a global computer network, Internet, or on the ability of parents to identify and eliminate these risks. Internet and modern communication technologies to develop and boisterously alongside its undoubted advantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství