Bc. Pavel Fryblík

Diplomová práce

Finanční frikce v období globální krize: DSGE model české ekonomiky

Financial frictions during the period of the global economic recession: A DSGE model of the Czech economy
Anotace:
Tato práce analyzuje specifické rysy české ekonomiky v období globální krize. Analýza využívá dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy (DSGE) malé otevřené ekonomiky. Z použítého modelu jsou kvantifikovány hlavní rysy změn chování a struktury v krizovém období. Analýza je provedena použitím metod impulzních odezev, šokové dekompozice, rekurzivní estimace parametrù a rekurzivních impulzních …více
Abstract:
The thesis analyses specific features of the Czech economy during the period of the global economic recession. The analysis uses a dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE) of small open economy. The main features of the structure and behavior changes are quantified by the used model. The analysis is done using the methods of impulse responses, shock decomposition, recursive estimation of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Motl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii