Bc. Jan Veselý

Bakalářská práce

Využití behaviorální ekonomie ve veřejné politice

The applications of behavioural economics in public policy
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli je možné obdobné využití sociálních norem, psychologického usměrňování (nudging) a morálních norem ke zvýšení spolupráce při výběru daní ze spropitného jako v Hallsworthově experimentu. Teoretická část popisuje odlišný přístup behaviorální ekonomie, základní teorii dávání spropitného a vyhýbání se placení daní a poskytuje příklady současného výzkumu …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to find out if using social norms, psychological nudging, moral cost reminding could be used to enhance compliance in raising income taxes from gratuities. The theoretical part is dedicated to outline the different approach of behavioral economy, basic theory behind tipping and tax evasion and to give examples of the current research in enhancing tax compliance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Jan Řezáč
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa