Ludmila Svatošová

Diplomová práce

Odhad potenciálního produktu v ČR a jeho vztah k hospodářskému cyklu

Estimating of potential output in the Czech Republic and its relationship to the business cycle
Anotace:
Potenciální produkt bývá užíván jako indikátor průběhu hospodářského cyklu. Cílem této práce je porovnat výsledky jednotlivých metod odhadu potenciálního produktu a ověřit hypotézu, že potenciální produkt respektive produkční mezera mohou sloužit jako spolehlivý indikátor k určení fáze hospodářského cyklu v podmínkách České republiky v letech 1996 - 2012. K odhadu potenciálního produktu bylo použito …více
Abstract:
Potential output is used as the indicator of the business cycle. The aim of this study is to compare the results of different methods used for estimating potential output and verify the hypothesis that potential output or rather the output gap can serve as a reliable indicator to determine the phase of the business cycle in the Czech Republic in the years 1996-2012. 6 different methods - linear trend …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Dana Kloudová
  • Oponent: Helena Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36712