Theses 

Projekt zdokonalení současného stavu marketingové komunikace výrobku ABC ve firmě XYZ s.r.o. – Ing. Ivana POKORNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Ivana POKORNÁ

Diplomová práce

Projekt zdokonalení současného stavu marketingové komunikace výrobku ABC ve firmě XYZ s.r.o.

Marketing communication innovations of ABC product at XYZ company Ltd.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá tématikou marketingové komunikace. Jejím cílem je zhodnotit současnou marketingovou komunikaci výrobku ABC ve společnosti XYZ s.r.o. a na základě provedených analýz navrhnout alternativní komunikační kampaň výrobku ABC. Diplomová práce je rozdělena na 3 částí {--} teoretickou, analytickou a projektovou. Teoretická část je podkladem k řešení práce. Je tvořena literárními zdroji zabývající se tématikou marketingové komunikace. V analytické části je provedena analýza současného stavu marketingové komunikace, analýza vnitřního a vnějšího prostředí pomocí SWOT analýzy a analýzy makroprostředí a mikroprostředí. V projektové části je pak navržena alternativní komunikační kampaň výrobku ABC, která je podrobena nákladové, časové a rizikové analýze.

Abstract: This thesis deals with topic of marketing communication. Its goal is evaluate current marketing communications of product ABC in company XYZ Ltd. and on the basis effected analysis draw up alternative communication campaign of product ABC. The thesis is divided into three parts {--} theoretical, analytical and project part. The theoretical part is basis to solving work. It consists of literary sources dealing with issues of marketing communication. In the analytical part, is analyzed the current state of marketing communications, analysis of internal and external environment through SWOT analysis and analysis macroenvironment and microenvironment. In project part is drew up alternative communication campaign of product ABC and per-formed cost, time and risk analysis.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, reklama, public relation, přímý marketing, osobní prodej, product placement, podpora prodeje.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
  • Identifikátor: 14913

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Lenka Harantová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14913 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

POKORNÁ, Ivana. Projekt zdokonalení současného stavu marketingové komunikace výrobku ABC ve firmě XYZ s.r.o.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 03:12, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz