Petra Novotná

Bachelor's thesis

Metoda TTT pro porovnání randomizovaných heuristik

TTT method for the comparison of randomized heuristics
Anotácia:
Pro praktické využití úlohy listonoše je navrhováno velké množství heuristik, které sice dosahují jen přibližného řešení, ovšem v reálném čase. Vzhledem k počtu možností řešení problému listonoše je pro řešitele důležitá výkonnost heuristiky, a proto je cílem práce porovnání výkonnosti algoritmů. První část práce je věnována teorii potřebné k pochopení způsobu porovnávání, kterým dále srovnávám výkonnost …viac
Abstract:
There are many heuristics proposed for practical uses of the postman problem, which reach only approximate solutions, however in real time. Regarding the number of solutions of the postman problem, the efficiency of the heuristic is important to the solver, and that is the reason why the goal of this thesis is to compare the efficiency of different algorithms. In the first part of the thesis, the theory …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedúci: Jan Pelikán
  • Oponent: Jan Fábry

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48982

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii