David Slánský

Bachelor's thesis

Analýza systému Google Analytics a jeho využití v e-businessu

Analysis of Google Analytics and its aplication in E-business
Abstract:
Elektronické komunikační technologie a jejich rozvoj přinesl do našich životů nový rozměr přenosu informací. V dnešní době si nelze bez těchto technologií v moderním světě představit efektivní fungování. I když naše činnosti nemusí být explicitně součástí elektronických komunikací, není dobré je podceňovat či dokonce se jim záměrně vyhýbat. Jsou navázané na všechny naše činnosti, i když zrovna nesedíme …more
Abstract:
Electronic communication technology and its development has brought into our lives a new dimension of information transfer. Nowadays you can not be without these technologies in the modern world to introduce effective functioning. Even though our activities may not be explicitly included in electronic communications, it is not good to underestimate or even they deliberately avoid. They are attached …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: Ing. Martina Sochůrková
  • Reader: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze