Bc. Martina AMBROSOVÁ

Diplomová práce

Historické klášterní knihovny v Čechách. Knihovna kláštera v Kladrubech u Stříbra.

Historical monastic libraries in Czech Lands: The library of Benedictine Kladruby monastery
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o situaci bývalých klášterních knihoven, speciálně o historii knihovny v benediktinského kláštera v Kladrubech u Stříbra. Mapuje obecnou historii kladrubského kláštera spolu s jeho archeologickými výzkumy a využití kláštera v současnosti. Dále se zabývá historií vzniku knihy a dějinami klášterních knihoven. Především jsou zde uvedeny poznatky o původní klášterní benediktinské …více
Abstract:
This thesis is about the situation of former monastery libraries, especially about the history of the library in the benedictine monastery Kladruby near Stribro. In the beginning of thesis is generally described the history of the monastery in Kladruby with archeologic research and current use of monastery Kladruby. The next part of the thesis is about the history of formation book and about the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AMBROSOVÁ, Martina. Historické klášterní knihovny v Čechách. Knihovna kláštera v Kladrubech u Stříbra.. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/