Bc. Martin Jaroš

Master's thesis

Leadership a management - jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků

Leadership and management: how to effectively manage in order to achieve results
Abstract:
Leadership a management, jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků je téma této diplomové práce. V základní části je práce věnována obecným východiskům, které zahrnují jak motivaci, styl vedení a řízení, tak rovněž i metody odměňování. V další části je seznámení se s postupem ke shromažďování dat pomocí dotazníkového šetření a hloubkového rozhovoru s vedoucím manažerem. V navazující třetí části …more
Abstract:
Leadership and management - how to effectively manage in order to achieve results are the main themes of this project. Initially, it explores the general backgrounds that comprise not only motivation, directing and management styles but also includes methods of rewarding. The second part consists of exploring how to collect data using surveys and extensive interviews undertaken by line manager. Thirdly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní