Martina DROZDOVÁ

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující odtokovou odezvu povodí na účinnou srážku

Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku činitelů, které ovlivňují odtokovou odezvu z povodí. Obsahuje literární rešerši, která se zabývá hydrologickým cyklem, charakteristikami srážek, povrchovým odtokem a protipovodňovou a protierozní ochranou. Cílem práce je obecné zhodnocení faktorů, které nepříznivě ovlivňují odtok z povodí.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the factors that affect the drainage basin of the response. It contains a literature review, which deals with the hydrological cycle characteristics of precipitation, surface runoff and flood and erosion protection. The aim of the work is to evaluate the factors that adversely affect the runoff from the catchment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2013
Zveřejnit od: 30. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Václav BYSTŘICKÝ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DROZDOVÁ, Martina. Faktory ovlivňující odtokovou odezvu povodí na účinnou srážku. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 11. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x107wm x107wm/2
16. 12. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 12. 2013
Bulanova, L.
16. 12. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.