Bc. Filip Karásek

Diplomová práce

Kolektivizace pohledem obecních kronik v okresech Brno-venkov, Šumperk a Uherské Hradiště v letech 1949-1960

Collectivization in municipal chronicles of districts Brno-venkov, Šumperk and Uherské Hradiště between years 1949 and 1960
Anotace:
Diplomová práce se zabývá obrazem kolektivizace ve vybraných obecních kronikách v bývalých okresech Brno-venkov, Šumperk a Uherské Hradiště v letech 1949-1960. Sleduje, jak byli vnímáni zemědělci a jejich přesvědčování ke vstupu do JZD. Dále se věnuje pohledu na fungování JZD a rovněž změnám na vesnici.
Abstract:
This diploma thesis deals with image of collectivization in selected municipal chronicles of former districts Brno-venkov, Šumperk and Uherské Hradiště between years 1949 and 1960. It focuses how were perceived farmers and their persuasion to join JZD. Also it concerns on functioning of JZD and changes on village.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta