Adéla Dudková

Bakalářská práce

Využití assessment a development center v podnikové praxi

Use of Assessment and Development Centres in Corporate Practice
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je popsání metody výběru zaměstnanců využitím assessment centra a metody rozvoje zaměstnanců pomocí development centra. Práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a praktické. První část předkládá ucelený teoretický přehled o problematice assessment a development center. Vymezuje jednotlivé pojmy, seznamuje s metodami, popisuje jednotlivé fáze. Závěr je věnován …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the employee selection methods using the Assessment Center method and also evaluate employee development accomplished by the Development center method. This thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The first part presents a comprehensive overview of theoretical matters linked to the Assessment and Development centers. It defines various concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: Helena Řepová
  • Oponent: Tereza Vinšová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58245