Bc. Jiří Vincenec

Master's thesis

Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu administrativní budovy - Řídicí systém KNX

An Integrated Building System - The HVAC System in an Administrative Building - Using the KNX Control System \nl{}
Abstract:
Cílem diplomové práce je návrh systému tvorby mikroklimatu a řídicích systémů pro budovu administrativního typu. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody byla zvolena výměníková stanice, čili centrální zásobování teplem. Práce obsahuje návrh otopné soustavy spolu s návrhem chladících jednotek pro jednu část objektu. Tyto systémy jsou integrovány do centrálního řídicího systému. Práce také obsahuje …more
Abstract:
The aim of diploma thesis is to design a HAVAC system and control systems for an administrative building. A heat source for heating and hot water was determined as heat exchange station, i.e. central heating supply. Work includes design of the heating system with cooling units for one part of the object. These systems are integrated into a central control system. The work also includes an option to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2013
Accessible from:: 4. 6. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vincenec, Jiří. Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu administrativní budovy - Řídicí systém KNX. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe