Bc. Jiří Vincenec

Diplomová práce

Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu administrativní budovy - Řídicí systém KNX

An Integrated Building System - The HVAC System in an Administrative Building - Using the KNX Control System \nl{}
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh systému tvorby mikroklimatu a řídicích systémů pro budovu administrativního typu. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody byla zvolena výměníková stanice, čili centrální zásobování teplem. Práce obsahuje návrh otopné soustavy spolu s návrhem chladících jednotek pro jednu část objektu. Tyto systémy jsou integrovány do centrálního řídicího systému. Práce také obsahuje …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to design a HAVAC system and control systems for an administrative building. A heat source for heating and hot water was determined as heat exchange station, i.e. central heating supply. Work includes design of the heating system with cooling units for one part of the object. These systems are integrated into a central control system. The work also includes an option to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2013
Zveřejnit od: 4. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vincenec, Jiří. Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu administrativní budovy - Řídicí systém KNX. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách