Bc. Markéta ROCHOVANSKÁ

Diplomová práce

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech jako součást vzdělávacího obsahu výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ

Education to thinking in European and global context as part of the educational content of education for citizenship at the 2nd grade of primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a možnostech jejího začleňování do Výchovy k občanství. Práce se věnuje analýze současných publikací, hodnocení učebnic; vymezení základní terminologii, charakteristice tematických okruhů průřezového tématu. Praktická část je věnovaná vlastnímu návrhu realizace Výchovy k myšlení v evropských a globálních …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of the cross-curricular topic Education for Thinking in the European and Global Context and the possibility of its integration into the school subject Education for Citizenship. The thesis analyzes current publications, evaluates textbooks, determinates basic terminology and characterizes thematic areas of the cross-curricular topic. The practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Gabriela Medveďová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROCHOVANSKÁ, Markéta. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech jako součást vzdělávacího obsahu výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství geografie pro střední školy

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x123cn x123cn/2
26. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 8. 2013
Marklová, E.
22. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.