Theses 

Možnosti ovlivnění technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek. – Bc. Andrea Nataly Salazar Molina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Andrea Nataly Salazar Molina

Diplomová práce

Možnosti ovlivnění technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek.

Possibilities of affecting the technological quality of sugar beet by application of supplementary substances

Anotace: V diplomové práci na téma "Možnosti ovlivnění technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek" je popsána problematika pěstování cukrové řepy a výroba cukru. Konkrétně jsou popsány jednotlivé agrotechnické faktory ovlivňující kvalitu cukrové řepy. Dále jsou v práci uvedeny možnosti uplatnění různých druhů listových hnojiv, růstových látek, elicitorů a pomocných přípravků, které ovlivňují výnos a kvalitu cukrovky. V praktické části jsou popsány výsledky vlivu aplikace pomocného přípravku NanoFYT Si a listového hnojiva K-Gel 175 na růst, tvorbu výnosu a kvality cukrovky v průběhu vegetace. Vyhodnoceny jsou výnosové charakteristiky, stanovena je digesce, obsah škodlivého dusíku a také vypočítána produkce cukru z hektaru.

Abstract: In diploma thesis called "Possibilities of affecting the technological quality of sugar beet by application of supplementary substances" is dealt with the sugar beet cultivation problems and sugar production. Above all, the individual agrotechnical factors affecting the quality of sugar beet are described. Furthermore, various possibilities of application of different kinds of foliar fertilisers, growth substances, elicitors and supplementary preparations that affect the yield and quality of sugar beet are mentioned. In the practical part are discussed the results of the use of the preparation NanoFYT Si and the foliar fertiliser K-Gel 175 on the growth, yield and quality of sugar beet during the vegetation period. The yield characteristics are evaluated, digestion and content of alpha amino nitrogen determined and sugar production per hectare calculated.

Klíčová slova: výnos a kvalita, Cukrová řepa, NanoFyt Si, K-Gel 175, foliární aplikace

Keywords: sugar beet, NanoFyt Si, foliar application, K-Gel 175, yield and quality

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
  • Oponent: Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/45448 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/45448/posudek/oponent/36681 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz