Mgr. Klára Jašková

Bachelor's thesis

Speleoterapie a její význam pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest

Speleotherapy and its significance for children with chronic disease of respiratory system
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu speleoterapie jako komplexu léčebných metod pro děti s onemocněním dýchacích cest. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu chronické onemocnění, asthma bronchiale jeho léčbu a prevenci a význam speleoterapie. Výzkumná část se zabývá zjištěním vlivu speleoterapie na děti s chronickým onemocněním alergie a asthma bronchiale.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of speleotherapy as the complex of treatment for children with chronic diseases of the respiratory system. The teretical parts containes the definitiv of the term of the chronic dinase, bronchiale asthma its treatment andprevention and the significance of speleotherapy. The research part is concerned with ascertaining the influence of speleotherapy on children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta