Pavel SOLNAŘ

Diplomová práce

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko v rámci Cíle 3

Cross - boarder Cooperation Program, the Czech Republic - The Free state of Saxony within Cíl 3
Anotace:
Diplomová práce se zabývá Programem přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko v rámci Cíle 3. Práce obsahuje charakteristiku hlavních cílů operačního programu, vyhodnocení realizovaných projektů z hlediska naplnění jejich cílů, rozbor konkrétních projektů, analýzu pozitivních a negativních jevů spojenou s realizací programu, dále dotazníkový výzkum a jeho vyhodnocení. Závěr práce …více
Abstract:
My dissertation deals with an opperational programme Crossborder cooperation (CBC) the Czech republic - free state of Saxony (Sachsen) within Object 3. The dissertation contains parametres of its main objectives, evaluation of projects implemented, analysis of specific projects and also analysis of positive and negative phenomenons connected with the programme implementation. It also contains a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marcela Holečková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOLNAŘ, Pavel. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko v rámci Cíle 3. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická