Bc. Tereza Zahradníčková

Bakalářská práce

Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

The use of alternative and augmentative communication for children with special educational needs
Anotace:
Tématem bakalářské práce je využití alternativní a augmentativní komunikace (AAK) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola zahrnuje terminologii z oblasti komunikace a charakteristiku vybraných forem zdravotního postižení spolu s projevy v komunikaci u vybraných skupin osob. Druhá kapitola se soustředí na předškolní vzdělávání dětí se SVP …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the use of alternative and augmentative communication (AAC) for children with special educational needs (SEN). The thesis consists of three chapters. The first chapter defines the terms from the area of communication, and further describes the characteristics of selected forms of disability as well as areas of communication concerning selected groups of individuals. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta