Bc. Lenka Krupicová

Bakalářská práce

Otto von Bismarck a jeho sociální zákonodárství

Otto von Bismarck and social legislating
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Otto von Bismarck a jeho sociální zákonodárství“ je popis vzniku systému sociálního zabezpečení, o který se v 19. století zasloužil německý kancléř Otto von Bismarck. První část popisuje nejdůležitější pojmy a první formy sociálního pojištění. Druhá část je věnována stručnému životopisu Otto von Bismarcka, přičemž z větší části je popsáno jeho dlouholeté působení v politice …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis „Otto von Bismarck and social legislation“ is a description of the emergence of social security system, which was created by Otto von Bismarck during 19th century. The first part describes the most important terms and first forms of social insurance. The second part is dedicated to brief biography of Otto von Bismarck, while mostly describes his years of involvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta