Bc. Jan ZEHNAL

Diplomová práce

Sbírka řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie I.

Collection of solved tasks from mechanics according to Bloom's taxonomy I.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvořit sbírku řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie, která svým obsahem odpovídá kapitolám učebnice Fyzika pro gymnázia - Mechanika. Konkrétně sbírka pokrývá kapitoly Kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, mechanické energie a práce, gravitační pole a mechanika tuhého tělesa. Ke zvoleným podkapitolám z těchto pěti kapitol jsou v práci vyhotoveny …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a collection of solved problems in mechanics according to Bloom's taxonomy, which corresponds to chapters in textbook Physics for high school - Mechanics. Specifically, this collection covers chapters Kinematics of point mass, dynamics of point mass, mechanical energy and work, gravitational field and mechanics of rigid body. There are three solved problems of escalating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEHNAL, Jan. Sbírka řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie I.. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x1d7v7 x1d7v7/2
8. 8. 2019
Složky
Soubory
Marklová, E.
9. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.