Bc. Martina Sikorová

Diplomová práce

Organizační struktura nadnárodních společností

Organizational structure of multinational companies
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza organizační struktury konkrétní nadnárodní společnosti. Teoretická část je především zaměřena na problematiku center sdílených služeb, organizace podniku a skupin podniků a proces globalizace. V praktické části jsou poznatky z teorie aplikovány na konkrétní podnik – na finanční centrum sdílených služeb společnosti Edwards Ltd. V této části je popsána organizační …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze organizational structure of a particular multinational company. Theoretical part of the thesis is primary focused on problematics of shared service centres, organizational structure of company and company networks and globalization process. In the practical part theoretical findings are applied on the particular company – on financial shared services of Edwards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management