Bc. Jan Rys

Bakalářská práce

Rozšíření rosičky lysé (Digitaria ischaemum) a r. krvavé (D. sanguinalis) v České republice

Distribution of Digitaria ischaemum and D. sanguinalis in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce popisuje rozšíření rosičky lysé (Digitaria ischaemum) a r. krvavé (D. sanguinalis) v České republice. Na základě znaků v určovacích klíčích jsem revidoval nebo určil přibližně 700 herbářových dokladů rosiček, které byly pořízeny na území dnešní České republiky. Výsledkem práce je databáze a předběžné mapy rozšíření studovaných druhů a poddruhů na tomto území.
Abstract:
This bachelor thesis describes the distribution of Digitaria ischaemum and D. sanguinalis in the Czech Republic, based on a revision of herbarium specimens. Using identification keys in field guides, I revised about 700 herbarium Digitaria specimens collected in the Czech Republic. I stored records of all the revised specimens into a MS Access database a produced preliminary distribution maps of D …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta