Bc. Eliška BŘOUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální aspekty výchovy a vzdělávání žáků a studentů se speciálními požadavky - problematika nadaných dětí

Social aspects of upbringing and education of pupils and students with special requirements - gifted children problems
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o problematice nadaných žáků a studentů. Zabývá se rozborem pojmů a klasifikací inteligence, nadání a talentu. Popisuje možnosti identifikace nadání a předkládá různá pojetí nadání v závislosti na vlivu prostředí. Předkládá modely vzdělávání a zkušenosti s péčí o nadané děti u nás i v zahraničí.
Abstract:
The Bachelor work deals with gifted pupils and students problems. It goes into analysis of perception and rating of ability, aptitude and talent. It describes the options how to identify talent and it submits different theories of geniuses in the dependence on the influence of milieu. It recounts the prototypes of cultivation and sets up experiences with gifted children care in our country and outland …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2009
Accessible from:: 20. 4. 2009
Identifier: 1015772

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BŘOUŠKOVÁ, Eliška. Sociální aspekty výchovy a vzdělávání žáků a studentů se speciálními požadavky - problematika nadaných dětí. Brno, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy