Bc. Jitka Havlíková

Diplomová práce

Kmín kořenný (Carum carvi L.) jako agrokomodita

Caraway (Carum carvi L.) as an agricultural commodity
Anotace:
V České republice je kmín kořenný (Carum carvi L.) jednou z nejvíce pěstovaných plodin ze skupiny LAKR. V posledních dvou letech došlo k výraznému nárůstu pěstebních ploch. V roce 2017 a 2018 byl kmín pěstován na 4 125 ha a 4 685 ha, což je za posledních šest let nejvíce. Průměrné výnosy kmínu v České republice se odvíjí v rámci produkce a pohybují se kolem 0,86 t.ha-1. U oslovených podniků se celkové …více
Abstract:
In the Czech Republic, caraway (Carum carvi L.) is one of the most cultivated LAKR crops. In the last two years there has been a significant increase in growing areas. In 2017 and 2018, caraway was grown at 4 125 ha and 4 685 ha, which is the highest cultivation in the last six years. Average caraway yields in the Czech Republic are based on production and its quantity are around 0,86 t.ha-1. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.
  • Oponent: Prokop Šmirous, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fytotechnika / Fytotechnika