Theses 

Věrnostní a partnerský program ve společnosti Ostravské výstavy, a.s. – Ing. Zdeněk BROKL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Zdeněk BROKL

Bakalářská práce

Věrnostní a partnerský program ve společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Loyalty and partner program in the company Ostravské výstavy, a.s.

Anotace: Bakalářská práce se v teoretické části zabývá postavením věrnostních a partnerských programů v systému marketingových komunikací. V praktické části pak na základě marketingového výzkumu analyzuje postoje a chování zákazníků společnosti Ostravské výstavy, a.s., aby bylo možno v praktické části navrhnout základní principy uvažovaného partnerského programu. Závěrem jsou vyhodnoceny stanovené hypotézy a doporučeny změny v zařazení věrnostních a partnerských programů v rámci marketingového mixu.

Abstract: The theoretical part of the Bachelor focuses on a position of loyalty and partners program in marketing communication system. The practical part analyses on the basis of marketing research customers of Ostravské výstavy, a.s. company behavior and attitudes, because of the proposing the basic principles of preparing partners program in the project part. Finally, the estimated hypothesis are evaluated and the changes in the position of loyalty and part-ners program in marketing mix are recommended.

Klíčová slova: Věrnost značce/loajalita ke značce, věrnostní program, hodnotový management, hodnota (pro) zákazníka, hodnota zákazníka pro firmu, řízení vztahů se zákazníky, B2B trhy, marketingové komunikace, marketingový mix, podpora prodeje, marketingový výzkum, kvantitativní výzkum, přímé dotazování, Ostravské výstavy, a.s.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011
  • Identifikátor: 18680

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18680 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

BROKL, Zdeněk. Věrnostní a partnerský program ve společnosti Ostravské výstavy, a.s.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz