Ing. Zdeněk BROKL

Bakalářská práce

Věrnostní a partnerský program ve společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Loyalty and partner program in the company Ostravské výstavy, a.s.
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá postavením věrnostních a partnerských programů v systému marketingových komunikací. V praktické části pak na základě marketingového výzkumu analyzuje postoje a chování zákazníků společnosti Ostravské výstavy, a.s., aby bylo možno v praktické části navrhnout základní principy uvažovaného partnerského programu. Závěrem jsou vyhodnoceny stanovené hypotézy …více
Abstract:
The theoretical part of the Bachelor focuses on a position of loyalty and partners program in marketing communication system. The practical part analyses on the basis of marketing research customers of Ostravské výstavy, a.s. company behavior and attitudes, because of the proposing the basic principles of preparing partners program in the project part. Finally, the estimated hypothesis are evaluated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011
Identifikátor: 18680

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROKL, Zdeněk. Věrnostní a partnerský program ve společnosti Ostravské výstavy, a.s.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace